- 21 -
Walne Zgromadzenia13.06.2014Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13 czerwca 2014 r.


18.04.2014


Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 18 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki

19.06.2012

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 19 czerwca 2013 r. o godz. 13:30, w siedzibie Spółki
przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce


3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


4. Projekty uchwał na ZWZ


5. Raport roczny 2012:

a) Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia


b) Sprawozdanie finansowe za 2012r (SAR)


c) Raport z badania biegłego


d) Opinia z badania SF


6. Formularz wykonywania prawa głosuUchwały podjęte na ZWZA w dniu 19 czerwca 2013 r.
20.06.2012

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
20 czerwca 2012 r. na godz. 11:00, w kancelarii notarialnej
notariusz Doroty Peszko w Szczecinie, przy Pl. Zgody 1.
Wyniki głosowanych uchwał


15.02.2012

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 15 lutego 2012 r. na godz. 13:30, w siedzibie Spółki
przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Aktualny porządek obrad wraz z projektami uchwał


3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce


4. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


5. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przekazane przez Akcjonariusza


6. Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej


7. Formularz wykonywania prawa głosu


Wyniki głosowanych uchwał

Uchwały podjęte przez NWZ Akcjonariuszy Megaron S.A w dniu 15 lutego 2012r.01.06.2011

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 1 czerwca 2011 r. o godz. 11:00, w kancelarii notarialnej
Wyniki głosowanych uchwał

Uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Megaron S.A w dniu 01 czerwca 2011r.

- 22 -